Mukavemet en basit tanımıyla dayanıklılık ve dayanma gücü anlamlarına gelmektedir. Herhangi bir varlığın ya da nesnenin onun fıtratına ters düşecek yada onun yapısına uygun olmayan durumlara karşı dayanma gücü anlamına gelmektedir. Mukavemet kelimesi hem canlı hem de cansız varlıklar için kullanılabilen bir kelimedir. Mukavemet bilimi genel olarak fizik ve kimya bilimlerinin bir alt kolu olarak değerlendirilebilir.

mukavemet-nedir.jpeg

Cisimlerin birbirlerine karşı olan dayanma güçlerine ise cisimerin mukavemeti denilebilir. Bu ifade ayrıca cisimlerin olumsuz doğa olaylarına karşı dayanıklılık anlamında da kullanılabilir. Faaliyet gösterdiğimiz sektör gereği bizim en çok üzerinde durduğumuz konu da cisimlerin mukavemetidir. Dış etkilerden dolayı en büyük hammaddemiz olan çeliğin dış etkiler karşısında ne kadar bir mukavemete sahip olduğu ürünlerimizi üretmeden önce bilmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesidir. Peki mukavemet konusunda çelik metali ne kadar güçlüdür, hangi maddelere ya da dış kuvvetlere karşı mukavemete sahiptir.

Korozyona Karşı Mukavemet

Özellikle paslanmaz çelikte en yüksek oranda beklenen nitelik çeliğin korozyona karşı mukavemetidir. Korozyona yani paslanmaya karşı dirençli olan çelik hem sektörde hem de halk arasında paslanmaz çelik olarak bilinir. Paslanmaz çelik hem dayanıklılık anlamında hem de kolay şekil alabilme anlamında birbirinden farklı onlarca sektörde binlerce üründe kullanılmaktadır. Mutfak bıçağından ütü tabanına kadar paslanmaz çelik, gündelik hayatta kullandığımız hemen hemen her elektronik cihazlarda yada el aletlerinde olan bir malzemedir. Paslanmaya karşı büyük oranda dirençli olan bu metalin farklı kalitelerde çeşitleri vardır.

Genellikle üç rakamlı sayılardan veya üç rakamlı sayı ve bir harf şeklindeki kombinasyonlar paslanmaz çeliğin kalitesini gösterebilir. Bu sayılar çeliğin kalitesini gösterirken hangi ürünlerde kullanılması gerektiği konusunda da karar verme aşamasını kolaylaştırmaktadır. Çeliğin paslanmaya karşı mukavemet elde etmesi için en az %11 oranında krom ile alaşım haline getirilmesi gerekmektedir. Ancak bu alaşımın çeliğin yüzeyinde olabildiğince homojen bir şekilde dağılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde çeliğin belli bölümlerinde paslanmalar meydana gelir ki bu da çeliğin paslanmaya karşı mukavemetinin düşük olmasına neden olur.

Isıya Karşı Mukavemet

Korozyona karşı mukavemet kadar olmasa da birçok alanda çelikten ısıya karşı da mukavemet beklenmektedir. Ütülerin tabanlarında kullanılan çeliğin yüksek ısıya karşı mukavemet sahibi olması gerekmektedir. Yine takım çeliklerinden bir tanesi olan matkap uçları da delecekleri yer dayanıklı bir alan ise kısa sürede yüksek derecede ısınabilir. Bu parçalarda kullanılacak olan metalin de ısıya karşı mukavemeti olması gerekmektedir. Isı karşı mukavemet sahibi olması gereken ürünlerden bir tanesi de su ısıtıcılarıdır. Küçük ev aletleri kategorisindeki bu aletlerin için genellikle paslanmaz çelikten yada titanyumdan üretilir. Her iki malzeme de ısıya karşı en dayanıklı malzemelerdir. 

Güneş Işınlarına Karşı Mukavemet

Başta çelik olmak üzere birçok metal uzun süre kullanmanın amaçlandığı alanlarda kullanılırlar. Bu alanların bazıları ise güneş ışığına maruz kalan alanlar olabilir. Örnek vermek gerekirse çatıya kurulacak olan bir güneş enerjisi panelini taşıyacak olan taşıyıcı sistemin güneş ışınlarına karşı yüksek derecede dayanıklı olması gerekmektedir. Aksi takdirde düşük bir mukavemete sahip olan taşıyıcı bir sistem çok çekmeden kendiliğinden çürür ve dökülür. Güneş ışınlarına karşı mukavemete sahip olması beklenen bir diğer sektörde makine sanayisidir. Özellikle tarım ve iş makinelerinin uzun süre güneş ışınları altında çalışması gerektiği düşünüldüğünde bu makinelerde kullanılacak metallerin yüksek mukavemete sahip olması gerekmektedir.

Fiziksel Darbelere Karşı Mukavemet

Çelikte en çok olması beklenen özelliklerden bir tanesi de olumsuz çevre koşullarına karşı mukavemettir. Örneğin bir çelik kasanın fiziksel darbelere karşı son derece mukavemete sahip olması gerekir. Böylece içinde değerli belgelerin ve varlıkların bulunduğu bu eşyalar fiziksel darbelerden etkilenmemiş olur.