Parametrik Tasarım

...
Parametrik Tasarım
Parametrik Tasarım

Bir tasarım süreci boyunca tüm kavramların ve nesnelerin bir bütün halinde yeniden oluşturulması, tasarımın yeniden üretilmesi süreçlerinin tamamı parametrik tasarım olarak adlandırılır. Tasarım süreçlerinin tamamında tasarım prensibine bağlı şekilde parametrik olarak tanımlanan bu tasarım elementlerinin her biri, birbiriyle bir kurgu halinde uyum, yaratıcılık ve değerlendirmelerinin olmasının bütünü parametrik tasarım olarak tanımlanmaktadır.

Geleneksel modele göre parametrik tasarım, pek çok tasarım modelinizde ki çalışmalara bağlı olarak dijital teknolojilerin kullanılmasıyla beraber tasarımı öncesinde tasarlayabilme, gösterebilme imkanı sunar. Alışılmışın dışında geometrik metotları oluşturma noktasında kolay hesaplanabilir şekilde tasarım yöntemleri için de parametrik tasarımlar kolay bir yoldur.

Parametrik tasarım nedir denildiğinde sadece bilgisayar – sanal ortamda değil direkt olarak kağıtlarla da sonuca direkt bağlanabileceği, üretim aşamasında bile üretirken öğrenilecek şekilde tasarım sürecinin olduğu, son derece başarılı tasarımı tasarım halinde yaratırken revize edebildiğiniz çalışmalardır. Tasarım üretimi aşamasında tüm kuralların ve parametrelerin bir arada olmasını sağlayan algoritmik düşünceye dayalı her şey sektör içerisinde doğrudan parametrik tasarım olarak tanımlanır. Parametrik tasarımların dayalı olduğu şey, bir problem çözümlerine dayalı algoritmadır. Bu anlamda algoritmik düşünceye bağlı olarak bir durum içerisinde tanımlı olan her şeyin değiştirilebilir olacağı nicelik ifadesidir.

Parametrik tasarımın amacı, insan faktörü olarak isteklerini ve düşüncelerini tasarıma dahil etmektedir. Bu süreç içerisinde parametrelerin de çoğalmasıyla beraber ortaya çıkartılacak çalışma içerisinde doğru bir tasarımın yaratılmasıdır. Bu anlamda parametrelerin ve kuralların ortaya çıkartılmasında en çok yararı olan şey parametrik tasarımlar olurlar.

Parametrik Tasarım Nasıl Kullanılır?

En önemli prensiplerden biri de tasarım sürecini hazırlarken, her etki eden tasarım parametrelerinin tanımlanması ve belirleyici şekilde yöntemlerin birer maddeler halinde açıklanmasını sağlamaktır. İnsan faktörü de bu belirleyici unsurlara dahil edilir. Bu sayede tasarımdaki amaç ve yanıtı arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmada en iyi şekilde kullanım, parametrik tasarım ile birlikte gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Bir veya birden fazla niceliği tanımlama noktasında parametrik tasarım önemli bir algoritma olarak ele alınır. Tasarıma ve üretime değer vermeniz gereken çalışmalarda parametrik tasarımlarla beraber en temel şekilde parametreleri belirleyip, tanımlanabilir ve değiştirilebilir olması sayesinde de oldukça yetkin bir şekilde kullanabilirsiniz. Birçok önemli parametreler, tasarlandığında sonrasında arasındaki ilişki kurma süreçlerinde isteğe bağlı şekilde yönetim çok daha basitleşecektir.

Sonuç olarak bu yaklaşım size standardın dışında üretim aşamasını da ortaya çıkartır. Sistemsel amaçlı çeşitlilik önerilerinde bu küçük ayrımları görmek ve fark etmek için, parametrik tasarımlar çok iyi niteliklerle kullanılabilir. Aynı zamanda parametrik tasarım süreçlerinin tamamında tüm tasarımı etkileyen belirli parametreler, öncesinde belirlenmesi ve organizasyonu yapılması esastır. Böylelikle ortaya çıkan organizasyon şemasında, aslında hangi sayısal ve geometrik olarak tanımlama süreçlerinin hangi sınırlamalar ile belirlendiği de hazırlandığı için, verilerin diğer verilerle ilişkilerinin de hazırlığı yapılır. 

Parametrik tasarım süreçlerinde parametrelerin belirlenmesi, ortaya çıkan çalışmaları da yönlendirmektedir. Kurulan sistemin parametrik model olması sayesinde diğer olasılıkların düşünülmesiyle beraber farklı birçok nitelikte çalışmalarda elde edilmektedir. Bu seçimler arasında da değerlendirilebilir çalışma hazırlanır, en iyi kurulum sağlanmış olabilir.

Genel olarak bu tip çalışmalarda parametrik tasarım metal ve ahşap ürünler kullanılarak çalışmalar sağlanmaktadır. Bu metal çalışmaların tamamında da her renk çalışması yapılabilir, raflar yapılabildiği gibi birbirinden farklı alanlarda da istenilen niteliklerde ve geometrik şekillerde pek çok parametrik tasarım sürecinin uygulama öncesinde – sonrasında tamamlanabilir. Tasarım amacına uygun şekilde kodlama ve tanımlanan en iyi şekilde yapılarak, kuralların doğru biçimde ifade edilmesiyle ortaya çıkartılan süreç tamamen parametrik tasarım süreçleri olarak projenin tamamlanmasında yardımcıdır.

Bize Hemen Ulaşın